Chào mừng đến với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Phú Mỹ!

Tv2
Hotline: 0913 491 886

SIÊU LẮNG TỤ
- Lắng tụ và phân hủy nhanh các mùn bã hữu cơ, tảo chết.
- Khử và hạn chế sự phát sinh các độc chất như NH3, H2S, NO2.
- Làm tăng và ổn định hàm lượng oxy hòa tan trong nước.
- Giảm chỉ số BOD, làm sạch nước ao, đìa cho nuôi trồng thủy sản.
- Tái tạo tảo mới.