Chào mừng đến với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Phú Mỹ!

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY PHÚ MỸ
 
Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thuốc thú y thủy sản, dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi thú y thủy sản. Doanh nghiệp được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015.

Sản phẩm của Công ty phân phối sản xuất tại nhà máy được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008; Chứng nhận hợp quy,  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000: 2018/HACCP.
 
Với phương châm "Đồng hành và Thịnh vượng", chúng tôi đã nhanh chóng hiện đại hóa quy mô phân phối nhiều sản phẩm thiết thực nhất, hiệu quả cho nuôi trồng thủy sản công nghệ cao.