Chào mừng đến với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Phú Mỹ!

BWT
Hotline: 02933953303

Sản Phẩm Chất Lượng Cho Vụ Mùa Bội Thu
Phân hủy nhanh chất hữu cơ, giảm khí độc, tẩy sạch nhớt bạt ao nuôi tôm
Bổ sung các vi sinh có lợi vào môi trường nước giúp phân hủy nhanh các chất hữu cơ, thức ăn thừa, phân tôm, làm giảm khí độc, tẩy sạch nhớt bạt, sạch nước ao nuôi.