Chào mừng đến với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Phú Mỹ!

Vio YU
Hotline: 02933953303

HẤP THU KHÍ ĐỘC, CHỐNG SỐC, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Giúp hấp thu nhanh các khí độc như: NH3, H2S trong ao nuôi. Cấp cứu và ngăn chặn ngay từ ban đầu hiện tượng tôm nổi đầu, chạy đàn và ao nuôi bị ô nhiễm.