Chào mừng đến với Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Phú Mỹ!

Viok A
Hotline: 02936502526

KHỬ TRÙNG THẾ HỆ MỚI
Diệt khuẩn Cực nhanh - An toàn - Triệt để
Viok A là chất diệt khuẩn có phổ cực rộng, có khả năng tiêu diệt nhanh, triệt để tất cả các loại mầm bệnh bao gồm: virus đầu vàng, taura, đốm trắng,... vi khuẩn gây bệnh phân trắng, EMS, phát sáng, đốm nâu, đốm đen, mòn đuôi và một số nấm gây bệnh cho tôm.
- Không ảnh hưởng đến tảo, pH, độ kiềm, độ mặn, an toàn cho post và tôm nuôi.